Lunnisailing

Lunnisailing ry on vuonna 2016 perustettu Purjehduksenopettajat ry:n auktorisoima purjehduskoulu.